Επικαιρότητα

Παράταση υποβολής αιτήσεων Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3 έως 2 Νοεμβρίου

image_pdfimage_print

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4752 – 27/10/2020 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 246 – 26/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)”