Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023-2024

Με σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ενημερώνει πως, αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, καθώς και η  τροποποίηση του χρονοδιαγράμματρος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το Πρόγραμμα ∆ράσης: “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024.”.

Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων που ορίζεται από την ΕΕΤΑΑ είναι στις 16-07-2023 και ώρα 23:59.