Παράταση έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του COVID- 19, μέχρι και τις 24 Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4401/07-07-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1939/07-07-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 06:00”.