Παράταση έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του COVID- 19, μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου

Δημοσιεύτθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5381/08-09-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ1α/οικ. 216800/08-09-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.”.