ΥΠ.ΕΣ.: Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων 2023

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθμ. Πρωτ. : 29515/05-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναφέρεται στους “Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023”. 

Το Περιεχόμενο των Πινάκων εκτελεστέων Έργων, έχει ως εξης:

  • Θα καταγράφονται τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης των έργων, των μελετών και των λοιπών δράσεων των Δήμων, των περιφερειών και των λοιπών φορέων της αυτοδιοίκησης, με προϋπόθεση να πληρούνται τα παρακάτω:
  1. Να έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Κεντρικής Κυβέρνησης
  2. Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € και
  3. Δεν είχαν ολοκληρωθεί ή απενταχθεί και δεν είχαν αποπληρωθεί μέχρι και τις 31/12/2022.

Εν κατακλείδι, για το έτος 2023, δεν θα καταγράφονται στον πίνακα τα στοιχεία των εκτελεστέων έργων που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ίδια έσοδα κ.τ.λ.) ή από δανεισμό.

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες επί του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων των υπόχρεων φορέων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες και, κυρίως, στους στατιστικούς ανταποκριτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επομένως, για την αποφυγή ενδεχόμενων δυσλειτουργιών και προβλημάτων συνεννόησης ανάμεσα στις υπηρεσίες, προτείνεται ο καθορισμός εσωτερικής διαδικασίας κατόπιν επίσπευσης της οικονομικής Υπηρεσίας.

Στον σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm, έχει ήδη αναρτηθεί το αρχείο «INVEST202303», το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των στοιχείων εκτελεστέων έργων μηνός Μαρτίου 2023, με ημερομηνία αναφοράς 31-03-2023 και προθεσμία υποβολής εως και τις 15/4/2023.