Επικαιρότητα

Πίνακες πληρωμής των Δήμων για νέα τμήματα Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας

image_pdfimage_print

Αναρτήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι Πίνακες με τις 3 δόσεις (Α΄, Β΄και Γ΄) Χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Φορέων, για την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας.

Για τη χρηματοδότηση, καλούνται οι δικαιούχοι, όπως αποστείλουν Τιμολόγιο Επιχορήγησης πρός την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), υπ’ όψιν κ. Εμιρζα Ιωάννη (Ειδικός Τομέας Δράσεων Επιχειρησιακών και Τομεακών Προγραμμάτων). Στο φάκελο που θα στείλετε, να αναγράφεται: Πρόγραμμα “Χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας”.

Α’ Δόση

Β’ Δόση

Γ’ Δόση (Αποπληρωμή)