υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814/04-7-2022 Απόφαση