Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης 

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 402/27528/ 31-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης του Άρθρου 83 του ν. 5021/2023 «Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ. είναι εκείνοι που, κατά τις 31/12/2022:

  • λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, χωρίς να παρέχουν σε άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης
  • λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη σε άλλους δήμους, ανεξάρτητα απο το επίπεδο στελέχωσης
  • είχαν συστήσει Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ο.Ε.Υ., όμως δεν τη λειτούργησαν  μέχρι και 31/12/2022 πληρούσαν τα νέα ελάχιστα όρια στελέχωσης που καθορίζονται με την παρ. 3α του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύει
  • λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, ασκώντας μέρος των αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. στις 31/12/2022 δέχονταν από άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη (συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων εντός συγκεκριμένων δημοτικών ενοτήτων)

Σημειώνεται πως, εως την έκδοση της διαπιστωτικής Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, οι Δήμοι που δέχονταν μέχρι τις 31/12/2022 διοικητική υποστήριξη, συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τον ίδιο Δήμο που την παρείχε, τόσο καθ΄ ύλην, όσο και κατά τόπο.

Τέλος, στην Εγκύκλιο αναφέρεται πως θα παρασχεθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, επίκαιρα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων των δήμων αρμοδιότητάς τους, του μηνός Μαρτίου, προκειμένου να διαπιστωθεί για τους Δήμους που έχουν και λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. από 01/01/2023, η επάρκεια ή μη της ελάχιστης στελέχωσης, κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 97Α, το πρώτο Τρίμηνο του έτους 2023.”.