Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για τον ΕΝΦΙΑ 2022

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Εκκαθαριστικών για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων του 2022. Η οφειλή εμφανίζεται και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2022, σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα:

1η Δόση: 31.05.2022

2η Δόση: 30.06.2022

3η Δόση: 29.07.2022

4η Δόση: 31.08.2022

5η Δόση: 30.09.2022

6η Δόση: 31.10.2022

7η Δόση: 30.11.2022

8η Δόση: 30.12.2022

9η Δόση: 31.01.2023

10η Δόση: 28.02.2023