Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Α.Π.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/335/οικ.15885 – 14/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων”.