Ολοκλήρωση Δράσης “Προώθηση απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες”

Με ανακοίνωσή της το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενημερώνει για την ολοκλήρωση του προγράμματος “Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς”.

Μετά το πέρας της τετράμηνης παράτασης του προγράμματος, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και οδήγησε την κάλυψη 19.148 θέσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 189 εκατ. ευρώ, τα οποία εξαντλήθηκαν.