Οι προϋποθέσεις για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2225- 26/05/2021, η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 500– 26/05/2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19”.