Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έως την 16η Ιουλίου 2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι ΚΥΑ σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις για την χορήγηση της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και προβλέπεται ότι εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην αντίστοιχη απόφαση.

Δείτε εδώ τις Αποφάσεις:

ΓΔΟΥ 608

ΓΔΟΥ 609

ΓΔΟΥ 610

ΓΔΟΥ 611

ΓΔΟΥ 612

ΓΔΟΥ 613

ΓΔΟΥ 614