Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  οδηγός με τίτλο: “Κυκλική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση“.