Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον Δημόσιο Τομέα για Υπαλλήλους που αποχωρούν

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.26.30/1263/οικ.1509/27.1.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται ότι η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, εξέδωσε Οδηγό δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν, με στόχο τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου.