Οδηγίες υποβολής αιτήσεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2020

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 660 /οικ. 22308 – 4/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020”.