Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /716/οικ.2023 – 03/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: ” Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ.”