Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 724 /οικ.2464 – 09/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ.¨.