Οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2024

Με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Οικ. 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ Β’ 4795/28-07-2023) ΚΥΑ με τίτλο: “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ’  αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.” δεν επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ΚΥΑ οικ. 49039/25-07-2022(ΦΕΚ 3976Β΄/26-7-2022). Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., για ακόμη μια χρονιά, τυποποίησε τα βήματα κατάρτισης και συγκέντρωσε όλο το σχετικό υλικό (θεσμικό πλαίσιο, βασικές επισημάνσεις κ.α.).

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ