Οδηγίες για τις ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων ενόψει νέου οικονομικού έτους

Κοινοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/ 84327/0026 και θέμα: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους»