Οδηγίες για την ορκωμοσία των νέων Aιρετών Oργάνων των Δήμων

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε. στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Αρχών, παραθέτει κύριες οδηγίες, σχετικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας των νέων αιρετών οργάνων των Δήμων, η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους.