Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων οικ.έτους 2016

31/07/2015

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 26945-31/07/2015, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το οικονομικό έτος 2016.