Οδηγίες για διορθώσεις δηλώσεων Covid μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, η μαζική αποστολή μηνυμάτων για τη διόρθωση των Δηλώσεων COVID στο mytaxisnet των φορολογουμένων με λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση, από τη Δευτέρα 26/10/2020.

Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων αφορούν κυρίως στα εξής:
–  Υποβολή Δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις
υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων
–  Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid
–  Μη συμπλήρωση στη Δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική)