Οδηγίες ασφαλούς επαναλειτουργίας παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.: 33164 – 29/5/2020 Εγκύκλιος 162 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:”Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”.