Οδηγίες αποτύπωσης εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ΄Αριθ. Πρωτ.: 81639 – 26/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021.”.