Οδηγίες αίτησης χορήγησης ενίσχυσης φορέων “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3”

Δημοσιεύτηκε από την Α.Α.Δ.Ε. έγγραφο με τίτλο: “Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 Αίτηση Χορήγησης