Ξεκινάει ο 3ος κύκλος του e-learning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Π.Δ. 54/2018

Ξεκινάει ο 3ος κύκλος του e-learning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Π.Δ. 54/2018

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιούργησε νέο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ Δημοσίου, κλπ.), σε φοιτητές-σπουδαστές και σε λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη βάση του νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Αποτελεί ένα πρόγραμμα συνολικής εκπαίδευσης 12 εβδομάδων.

Θεματικές ενότητες:

 1. Διεθνείς τάσεις στη λογιστική δημοσίου τομέα (IPSAS – EPSAS)
 2. Το Π.Δ. 54/2018 – Επισκόπηση – Βασικές λογιστικές αρχές – Οικονομικές καταστάσεις – Σχέδιο Λογαριασμών – Η λειτουργία του Προϋπολογισμού και οι Δημοσιονομικές Αναφορές
 3. Στοιχεία Ενεργητικού
 4. Στοιχεία Παθητικού – Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση
 5. Έσοδα
 6. Έξοδα
 7. Πρώτη εφαρμογή και προετοιμασία υλοποίησης
 8. Λογιστικές οδηγίες (λάθη – γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς) – Παραδείγματα Λογιστικών Καταστάσεων με το Π.Δ. 54.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται τις διεθνείς τάσεις στο χώρο της λογιστικής δημοσίου τομέα που έχουν διαμορφώσει τη λογιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
 • Αντιλαμβάνεται το πλαίσιο του ΠΔ 54/2018.
 • Κατανοεί τις οικονομικές καταστάσεις και το σχέδιο λογαριασμών του ΠΔ 54/2018
 • Κατανοεί τη λειτουργία των προϋπολογισμών και των δημοσιονομικών αναφορών στο νέο πλαίσιο
 • Κατανοεί τη λογιστική αντιμετώπιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση το ΠΔ 54/2018.
 • Κατανοεί τη λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων και εξόδων με βάση το ΠΔ 54/2018.
 • Αντιλαμβάνεται τη διαδικασία και την απαραίτητη προετοιμασία για την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Αντιλαμβάνεται τη μεταχείριση που προβλέπει το ΠΔ 54/2018 για λάθη και γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023

Έναρξη μαθημάτων: 24/05/2023

Λήξη μαθημάτων: 02/08/2023

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος:

Κοέν Σάνδρακαθηγήτρια Λογιστικής Ο.Π.Α.

Καρατζήμας Σωτήριοςεπίκουρος καθηγητής Λογιστικής Ο.Π.Α.

Πολύδωρος ΘάνοςΔιευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.