Ν. 5039: Κράτηση υπέρ ΕΣΗΔΗΣ, αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής για εκτέλεση ΣΔΙΤ, κατάρτιση ΣΒΑΚ και σημαντικές διατάξεις σχετικά με θέματα των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α΄83/03-04-2023, ο Νόμος 5039/2023, με θέμα: “Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Οι κυριότερες Ρυθμίσεις του Νόμου, που αφορούν στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, είναι οι εξής:

 • Παρ.3 του άρθρου 8 – Χρέωση ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου
 • Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής για εκτέλεση συμβάσεων ΣΔΙΤ
 • Παρ.2 του Άρθρου 14 – Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή
 • Άρθρο 25 – Επιβολή κράτησης υπέρ ΕΣΗΔΗΣ
 • Άρθρο 27 – Δικαίωµα επί εµπορίας ποσίµων ιαµατικών ή µη υδάτων – Χρονική ισχύς της άδειας – Ύψος δικαιώµατος
 • Άρθρο 30 – Θέσεις στάθµευσης µπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων
 • Άρθρο 41 – Παράταση προθεσμίας απόφασης δημοτικών συμβουλίων περί αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων
 • Άρθρο 48 – Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης
 • Άρθρο 61 – Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο, συζύγων ή συμβίων, και συγγενών προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών
 • Άρθρο 83 – Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων
 • Παρ.1 του άρθρου 90 – Παράταση λειτουργίας συνεργείων και χώρων στάθμευσης Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεών τους
 • Άρθρο 93  – Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ.
 • Παρ. 1 του Άρθρου 137 – Παράταση Ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων
 • Άρθρο 139 – Απόσπαση- Μετάταξη υπαλλήλων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
 • Άρθρο 142 – Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη»