Ν. 5036: Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους, προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α΄77/28-03-2023, ο Νόμος 5036/2023, με θέμα: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας”. 

Οι κύριες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, είναι οι παρακάτω:

 • Άρθρο 3 – Επανένταξη στις ρυθμίσεις οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
 • Άρθρα 4 έως 13 – Ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε 72 δόσεις
 • Άρθρο 25 – Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Άρθρο 26 – Τροποποίηση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023
 • Παρ. 1 του Άρθρου 27 – Παράταση της ισχύος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους
 • Παρ. 3 του Άρθρου 27 – Παράταση χρόνου ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που εφαρμόζεται για μάσκες, σαπούνια και αντισηπτικά
 • Άρθρο 34 – Κατάργηση προθεσµίας υποβολής αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση για παύση αλληλέγγυας ευθύνης προσώπων για οφειλές
 • Άρθρο 58 – Γνωµοδοτικά όργανα στο πλαίσιο της ανάθεσης των συµβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας του ν. 4799/2021
 • Άρθρο 69 – Δυνατότητα ανανέωσης απόσπασης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
 • Άρθρο 75 – Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για το έτος 2023
 • Άρθρο 80 – Αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφισμός οφειλών με χρέη προς ΟΤΑ, της οικονομικής ενίσχυσης προς συνταξιούχους
 • Άρθρο 81 – Αναβίωση Ρυθµίσεων ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης
 • Άρθρο 82 – Ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών για µερικώς συνεπείς οφειλέτες
 • Άρθρο 90 – Ρύθµιση οφειλών προς δήµους – Αναβίωση της ρύθµισης των 100 δόσεων
 • Άρθρο 93 – Καταβολή δόσεων για τον φόρο εισοδήµατος νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2022