Ν.5025/2023 : Διατάξεις της αθλητικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 42 – 24/02/2023, ο Νόμος 5025/2023, με θέμα τις: «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της
αθλητικής Νομοθεσίας»
,
 στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

  • Άρθρο 9 – Κατάθεση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών σε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε.
  • Άρθρο 11 και περίπτ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 28 – Κατάταξη Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους
  • Άρθρο 12 – Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους
  • Άρθρο 14 – Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων από Ο.Τ.Α.
  • Άρθρο 24- Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών