Ν. 4903/2022: Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και σημαντικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 46 – 05/03/2022, ο Νόμος 4903/2022, με θέμα: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν θέματα για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Για τις αλλαγές που επήλθαν με τον Νόμο σε θέματα δημοσίων συμβάσεων πατήστε εδώ.

Επιπλέον, ο Νόμος 4903/2022 εκτός των δημοσίων συμβάσεων, περιέχει και τις εξής διατάξεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α. :

  • Θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων (Άρθρο 38)
  • Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Άρθρο 56)
  • Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Άρθρο 58)
  • Διορισμός πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. στη Δημόσια Διοίκηση (Άρθρο 59)
  • Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης (Άρθρο 60)
  • Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήμους (Άρθρο 67)