Ν. 4812/2021: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος που μεταξύ άλλων αφορά τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 110-30/06/2021, ο Νόμος 4812/2021, με τίτλο: “Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις”.

Οι διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ αναφέρονται επιγραμματικά κάτωθι:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 •  Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
 • Προμήθεια rapid test από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
 • Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

 •  Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 από ΜΦΗ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΗΦ
 • Όροι χρήσης rapid test και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
 • Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
 • Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

 • Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού
 • Διάθεση διοικητικού προσωπικού στα Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας
 • Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
 • Εκτέλεση επειγουσών εργασιών μικρής κλίμακας και αποκατάστασης επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 • Αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
 • Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων