Ν. 4804/2021: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος για την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 90– 05/06/2021 ο Νόμος 4804/2021, με τίτλο: “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις”.

Οι αλλαγές που επήλθαν στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, είναι οι εξής:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, από την επόμενη εκλογική διαδικασία (ήτοι από 8/10/2023) επανέρχεται η πενταετής θητεία, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
  • Κατά το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, ορίζεται ότι ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται με βάση προβλεπόμενες πληθυσμιακές κλίμακες.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου, ρητώς ορίζονται τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων.
  • Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς ενώ η υποβληθείσα δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr, κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό του. Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (15) του παρόντος Νόμου, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία του έτους των εκλογών, η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Νόμου,  η ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου, ορίζεται ως η ανακοίνωση για την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο δικαστήριο.
  • Με βάση το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου, τίθεται όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο, σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
  • Όπως ορίζεται με το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο θεωρείται ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές, όπως επίσης εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.
  • Κατά το άρθρο 30 του παρόντος Νόμου, προβλέπεται η εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων ενώ, γίνεται ειδική μνεία, για τις κοινότητες οι οποίες διαθέτουν έως και  τριακόσιους (300) κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.
  • Με βάση τα άρθρα 72 επ. του παρόντος Νόμου, ορίζονται ρητώς οι δικονομικές διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές ΟΤΑ.