Ν.4798/2021: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για τον Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 68 – 24/04/2021 ο Νόμος 4798/2021, με τίτλο: “Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.