Ν.4781/2021: Παράταση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης – Ρυθμίσεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια και την κινητικότητα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 31 – 28/02/2021 ο Νόμος 4781/2021, με τίτλο: “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις”.

Παρακάτω, παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 488: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Άρθρο 489: Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 490: Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016

Άρθρο 491: Λήψη αποφάσεων διά περιφοράς