Ν.4771/2021: Παράταση συμβάσεων καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης – Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής με απευθείας ανάθεση και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 16 – 01/02/2021 ο Νόμος 4771/2021, με τίτλο: “Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.”

Παρατίθενται τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 34: Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Άρθρο 35: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Άρθρο 36: Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Άρθρο 52: Υπεύθυνοι επεξεργασίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19