Ν.4770/2021: Πρόγραμμα “Νέαρχος” – Μείωση ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 15 – 29/01/2021 ο Νόμος 4770/2021, με τίτλο: “Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετάCOVID εποχή.”

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος»

Άρθρο 9: Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας

Άρθρο 10: Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας

Άρθρο 25: Ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4676/2020

Άρθρο 26: Σύνθεση Λιμενικών Επιτροπών

Άρθρο 27: Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων

Άρθρο 29: Προσθήκη είδους δραστηριότητας για σκοπούς υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.α. – Τροποποίηση του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001

Άρθρο 35: Απαλλαγές σκαφών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής