Ν.4761/2020: Παράταση θητείας Δ.Σ. αθλητικών ομοσπονδιών – Ρύθμιση θεμάτων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 248 – 13/12/2020 ο Νόμος 4761/2020, με τίτλο: “Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.”

Παρακάτω, παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 47: Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφερειών και πολιτιστικών φορέων

Άρθρο 58: Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020

Άρθρο 67: Ρύθμιση θεμάτων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ν. 4727/2020 – Τροποποιήσεις του ν. 4727/2020

Άρθρο 71: Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού

Άρθρο 73: Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους