Ν.4756/2020: Τροποποίηση διατάξεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, πρόγραμμα “Στέγασης και Εργασίας για τους άστεγους” και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 235 – 26/11/2020 ο Νόμος 4756/2020, με τίτλο: “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”.

Παρακάτω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 1: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Άρθρο 2: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 3: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 15: Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους

Άρθρο 22: Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4704/2020

Άρθρο 39: Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 40: Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες

Άρθρο 42: Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 45: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

Άρθρο 72: Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων  εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών