Ν.4728/2020: Αντιμετώπιση καταστροφικών συνεπειών από τον κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” και περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α΄186 – 29/9/2020 ο Ν.4728/2020, με τίτλο: “Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.

Παραθέτουμε τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

  • Άρθρο 15: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων δημόσιων υπηρεσιών
  • Άρθρο 16: Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα
  • Άρθρο 18: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19