Ν.4412/2016: Κατατέθηκε το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νόμου των δημοσίων συμβάσεων

Κατατέθηκε χθες, στη Βουλή των Ελλήνων, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Η πρώτη συνεδρίαση για την επεξεργασία και την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.