Νόμος 5026/2023: Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες και Οικονομικών Συμφερόντων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ’ Α’ 45-28/02/2023, ο νόμος 5026/2023, με τίτλο “Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων –  Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις”.

Συγκεκριμένα, για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, ο Νόμος περιέχει:

13 κατηγορίες υπόχρεων

 • Πολιτικά πρόσωπα (άρθρο 4 του ν. 5026/2023
 •  Γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό (άρθρο 5 του ν. 5026/2023)
 •  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 6 του ν. 5026/2023)
 • Λοιπού δημόσιου τομέα (άρθρο 7 του ν. 5026/2023
 •  Τομέας δικαιοσύνης (άρθρο 8 του ν. 5026/2023)
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας (άρθρο 9 του ν. 5026/2023)
 •  Ραδιοτηλεοπτικός τομέας και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (άρθρο 10 του ν. 5026/2023)
 •  Ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 11 του ν. 5026/2023)
 •  Ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες (άρθρο 12 του ν. 5026/2023)
 • Τομέας αθλητισμού (άρθρο 13 του ν. 5026/2023)
 • Τομέας δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 14 του ν. 5026/2023)
 • Ιατρικός τομέας (άρθρο 15 του ν. 5026/2023)
 • Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων (άρθρο 16 του ν. 5026/2023)

Σημεία ιδιαίτερης έμφασης, είναι τα εξής:

 • Η πιο σημαντική αλλαγή είναι αυτή που επέρχεται με το άρθρο 21 «Τρόπος υποβολής» σύμφωνα με το οποίο ο υπόχρεος, μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει στη δήλωση το ύψος των υπολοίπων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων, καθώς και στοιχεία θυρίδων, όπου ο ίδιος και ο/η σύζυγος ή εν διαστάσει σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης ήταν δικαιούχοι, τα οποία τηρούνταν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους και τελούσαν κατά την ίδια ημερομηνία υπό τη διαχείριση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών μίσθωσης θυρίδων. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής επισύναψης των στοιχείων αυτών από τον υπόχρεο παύει να ισχύει.
 • Σε ό,τι αφορά το χρόνο υποβολής της δήλωσης δεν υπήρξε τροποποίηση πλην της αναφοράς ότι η δήλωση υποβάλλεται και για 2 έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας, με το άρθρο 18 του ν. 5026/2023

Σχετικά με το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, απαλείφθηκε η διάταξη περί υποχρέωσης δήλωσης των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στις κάθε είδους καταθέσεις εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ όπως και η διάταξη περί υποχρέωσης δήλωσης κάθε κινητού που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .