Νόμος 4065 ΦΕΚ 77 Α 9/04/2012 για τροποποίηση του ν. 3213/2003 ”Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτων, δημοσίων λειτουργών” και άλλες διατάξεις.

24/04/2012

Τροποποίηση του ν.3213/2003 ”Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων” και άλλες διατάξεις.