Νόμος 4061 ΦΕΚ 66 Α 22/03/2012 για διαχείρηση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

24/04/2012

Διαχείρηση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.