ΝΟΜΟΣ 4315 ΦΕΚ Α 269 24/12/2014

Πράξεις εισφοράς σε γή και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κ.λ.π.