Νεότερη ΚΥΑ για ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3483- 21/08/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221 – 21/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών, με θέμα: “Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.”