Νεότερη ενημέρωση 5/04/2012 για δικαιολογητικά πληρωμών αναδοχών βάσει της υπ’ αρ. 16011/ΕΥΣ 2303 της 4/04/2012 εγκυκλίου.

23/04/2012

Βάσει της υπ’ αρ. 16011/ΕΥΣ 2303 της 4/04/2012 της εγκυκλίου του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (επισυνάπτεται) η κατάσταση των “δικαιολογητικών αναδοχών” οριστικοποιείται.