Νεότερη εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268 – 29/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.