Νεότερη Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. με τα εν ισχύ μέτρα λόγω covid-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 142/οικ. 1813 – 01/02/2021 Εγκύκλιος 30 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.