Νέο Λογιστικό Πλαίσιο (Π.Δ.54/2018) και εν δυνάμει οφέλη

Νέο Λογιστικό Πλαίσιο (Π.Δ.54/2018) και εν δυνάμει οφέλη

Η εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, φιλοξένησε στην έντυπη έκδοση της Τετάρτης 23 Αυγούστου 2023 άρθρο της κας Σάνδρας Κοέν, καθηγήτριας Λογιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Θάνου Πολύδωρου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., με θέμα το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ.54/2018) και τα οφέλη που δύναται να προκύψουν από την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έχει κόστος. Όλες οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται κόστος για την υλοποίησή τους. Κόστος που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, την απασχόληση εξειδικευμένων συμβούλων, την ανάπτυξη ή απόκτηση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, πέρα από το κόστος, που τις περισσότερες φορές είναι εμφανές και μετρήσιμο, μπορεί να προϋπολογιστεί και να αποφασιστεί ο τρόπος κάλυψής του από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, η λογιστική μεταρρύθμιση αποσκοπεί σε οφέλη. Οφέλη που θα αντισταθμίσουν και θα υπερκαλύψουν το κόστος.

Η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου αναμένεται να έχει οφέλη για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα για την Κεντρική Διοίκηση (Κράτος) που θα εφαρμόσει για πρώτη φορά λογιστική δεδουλευμένου. Τα οφέλη επεκτείνονται πέρα από την καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας του Δημοσίου, και σε οφέλη που άπτονται, μεταξύ άλλων, της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, της κοστολόγησης των υπηρεσιών και των προγραμμάτων, της άρτιας παρακολούθησης των φορολογικών απαιτήσεων, της καταγραφής προβλέψεων για εγγυήσεις του Δημοσίου.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής. Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο εδώ